Styrelsen 2020

 

 

Claes-Peter Davidsson, Växjö ordf  0708-49 11 00 

claespeter49@gmail.com

Conny Andersson, v.ordf, 070-560 52 88

connyandersson34@gmail.com

Anitha Jonsson, Ljungby, kassör  070-668 49 39        

anitha.jonsson45@gmail.com

Gunilla Hansson, Växjö, ledamot  0705-35 49 26

482Hansson@telia.com

Annlouise Ragnarsson, Gemla, ledamot, 0733-44 65 69

anneragnarsson59@gmail.com

Olof Pettersson, Växjö, ledamot,  070-696 33 92

olof.petersson@netatonce.net 

Britt Edenvärn, suppleant  073-248 42 43

britt50.edenvärn@hotmail.com

Bertil Andersson, suppleant 070-713 12 14

karlhenry@gmail.com