Välkommen till Posten Seniorer Kronoberg

 

POSTEN SENIORER KRONOBERG har som sitt syfte att hålla postandan levande även efter pensioneringen, men att även kunna träffas ock prata om gemensamma minnen under gemytlig samvaro vid t.ex. musik-teaterbesök, utflykter och studiebesök m.m

Du kan bli medlem

  • om du pensionerats från enhet i Postkoncernen oavsett pensionsålder eller om du har mindre än ett år kvar till din pensionering.
  • om du varit anställd inom Postkoncernen och genom organisationsförändring ställts utanför Postkoncernen.

Inom vår förening kan du också bli medlem om du är anhörig, sambo eller efterlevande till postpensionär.

Medlemsavgiften är 150 kr per år

Claes-Peter Davidsson, ordförande, 0708-49 11 00, claespeter49@gmail.com       

Enklaste sättet att bli medlem är att skicka ett mail till info@postsenior.se  med ditt personnummer, namn, adress, mobilnummer och e-postadress.

Medlemsavgiften  betalas till bankgiro 364-0455 eller plusgiro 482 87 68-4, även till Swish 123 458 43 63 går bra.