Inbjudningar

         

Posten Seniorerna Kronoberg inbjuder till årsmöte

torsdagen 16 februari 2023 kl. 13.00 på

Ryssbygården, Tunagatan 9 Ryssby

 

Årsmötet börjar med att föreningen bjuder på lunch. Därefter kommer Siv Svensson att berätta om gamla skrönor från sagobygden.

Sedvanliga årsmötesförhandlingar med redovisning av verksamhetsberättelse, ekonomi samt val av ordförande och övriga ledamöter till styrelsen.

Förslag på kandidater kan lämnas till valberedningens sammankallande Lennart Gustavsson, 070-145 45 96, lengus1@outlook.com

Ärende för behandling på årsmötet skall ha inkommit skriftligen till styrelsen senast 30 januari.

 

 Anmälan om deltagande gör du senast 9 februari till

 Claes-Peter, 0708-49 11 00, anmalan@postsenior.se

 Anitha, 070-668 49 39, anitha.jonsson45@gmail.com

 

 

Välkomna

Styrelsen

 

 

Påminnelse: Medlemsavgiften måste vara betald innan årsmötet!

150 kr/person till bankgiro 364-0455 eller plusgiro 482 87 68-4

Även swisha går bra, 123 458 43 63