VERKSAMHETSBERÄTTELSE 2021

Styrelsen för Posten Seniorerna Kronoberg får härmed avge följande verksamhetsberättelse för år 2021.

Styrelsen har under året bestått av:

Ordförande:          Claes-Peter Davidsson.

Kassör:                 Anitha Jonsson.

Sekreterare:         Anne Ragnarsson

Ledamot:             Conny Andersson

Ledamot:             Gunilla Hansson.

Ledamot:             Olof Petersson.

Suppleant:           Inger Svensson.

Suppleant:           Bertil Andersson.

Revisor:               Lars-Olof Davidsson.

Revisor:               Yvonne Ahlqvist.

Revisorsuppleant: Ulla-Britt Lange

Revisorsuppleant: Ann-Christine Selander.

MEDLEMSANTAL: 127 medlemmar.

Under året har nya medlemmar tillkommit, medlemmar har avlidit och medlemmar har begärt utträde.

Sammanträden: Styrelsen har under året hållit 2 fysiska sammanträden samt 1 telefonmöte. I övrigt har det varit ett flertal telefonkontakter.

Våra aktiviteter har under året samlat 138 deltagare.

Inkomsterna till verksamheten får vi från Posten Seniorerna centralt, lotteri vid aktiviteter samt våra medlemmars årsavgifter, vilket är den största inkomstkällan för vår förening.

Aktiviteterna 2021

Årsmötet

På grund av covid-19 pandemin kunde vi inte ha ett fysiskt årsmöte. Istället genomfördes årsmötet genom poströstning, där 42 seniorer deltog. Nya till styrelsen valdes Anne Ragnarsson och Gunilla Hansson. Yvonne Ahlqvist valdes till ny revisor. I övrigt omvaldes styrelsen.

Falkenbergsrevyn 

Postens Seniorer var i Falkenberg i slutet av juli och tittade på deras sommarrevy ”Bäst Of”. Efter lunch på Falkenbergs golfklubb, fick deltagarna motionera sina skrattmuskler under ca 2 timmar. Efter revyn åkte vi åter till golfklubben för kaffe och falla. 34 deltagare var med på denna aktivitet

Mohedarevyn

Vi var ett 30-tal seniorer som tittade på årets revy Hälsoko(n)st.

Föreställningen blev ett trevligt och uppskattat avbrott under höstmörkret. Ett lite udda inslag är att det serveras soppa i pausen

 Julbordet 

Årets julbord avnjuts på Villa Gransholm. Här serverades ett gott julbord i en trevlig och gemytlig miljö. Ett stort antal lotterivinster utdelades innan ordförande Claes-Peter önskade alla en God Jul och Ett Gott Nytt Seniorår.

Årsbokslut, Posten Seniorer Kronoberg 2021

Intäkter

Medlemsavgifter

Deltagaravgifter

Verksamhetsbidrag

Lotterier

Diverse försäljning

Summa intäkter

Kostnader

Aktivetetskostnader

Möten

Reseersättningar

Övriga kostnader    

Datakommunikation

Bankkostnader

Summa kostnader

Verksamhetens över-/underskott

Tllgångar

Bank-/Postgiro

Kassa

Summa tillgångar

2021

18 750 kr

44 050 kr

5 840 kr

1 960 kr

0

70 600 kr

64 815,34 kr

2 140 kr

536 kr

1 341,90 kr

999,95 kr

3 400,10 kr

73 233 kr

-2 633,29 kr

40 052,71 kr

4 453,70 kr

44 506,41 kr

2020

            20 400,00 kr

            38 800,00 kr

              6 185,00 kr

              2 640,00 kr

                 990,00 kr

     69 015,00 kr

25 754,00 kr

6 347,00 kr

740,00 kr

7 726,35 kr

999,95 kr

2 827,40 kr

44 394,70 kr

24 620,30 kr

36 005,00 kr

11 134,70 kr

47 139,70 kr

Slutord

Vi har stadigt tappat medlemmar under de senaste åren och var vid årsskiftet 127 st. Styrelsen gjorde under hösten en riktad insats på nyblivna seniorer och fick därigenom 11 nya medlemmar. Styrelsen kommer att kämpa på med medlemsrekryteringen genom brev, mejl, sociala medier mm. Men den bästa marknadsföringen är att ni som redan är medlemmar talar om för de som inte är med, vad trevligt och roligt vi har under våra aktiviteter.

Styrelsen kommer även i fortsättningen att arbeta för att vi skall ha trevligt på våra aktiviteter.

Med dessa ord lämnar styrelsen över verksamhetsberättelsen och välkomnar alla till det nya året 2022.

Claes-Peter Davidsson                      Anitha Jonsson

Olof Pettersson                                Conny Andersson

Gunilla Hansson                               Anne Ragnarsson